Cel Cortex, Główne Wartości i Polityka Jakości

Polityka jakości jest pochodną wartości i celu organizacji. Jakość osiąga się poprzez połączenie różnych podejść, współpracę między stronami o różnych interesach oraz wdrażanie i kontrolę procesów.
 
Odpowiedzialność za jakość spoczywa na kierownictwie i członkach zespołu i ich ścisłej współpracy dla wspólnego celu.

Wizja Cortex

Być jedną z pięciu największych firm implantologicznych na świecie. Być wzorem do naśladowania, ogłaszając wyjątkowe, nowe i innowacyjne doktryny.

Cel Cortex

Być dobrze prosperującą i zyskowną firmą z wyjątkowym i znaczącym udziałem w rynku, która rozwija, produkuje i dostarcza swoje produkty w jakości zgodnej z wymaganiami klientów na całym świecie.
Polityka jakości

Polityka jakości

  • Aby zapewnić jakość, która przyczyni się do wysokiej i konkurencyjnej wartości produktów firmy.
  • Skuteczny system zarządzania jakością, który wykorzystuje dobrze zdefiniowane i systematyczne procesy w celu zapobiegania, mierzenia i nieustanej kontroli.
  • Ciągłe doskonalenie procesów przy jednoczesnym promowaniu pracy zespołowej.
  • Wzajemne zobowiązanie i partnerstwo ze sprzedawcami i podwykonawcami. Zestaw wartości, które wspierają i promują jednostki w zakresie profesjonalizmu i innowacji.

Podstawowe wartości

dental implant
Innowacyjność stworzenie atmosfery organizacji, która wspiera długoterminową wizję, jednocześnie wykorzystując najlepsze atrybuty pracowników jako jednostek i jako członków zespołu na wszystkich poziomach firmy i obszarów działania. Bycie otwartym na nowe pomysły i tworzenie środowiska, które akceptuje osoby myślące inaczej.
Obligation to the Customer
Zobowiązanie wobec klienta –  Zobowiązanie wobec klienta będzie głównym elementem w dążeniu do osiągnięcia najlepszej jakości produktów i obsługi. Tworzenie długoterminowych relacji z klientami opartych na zaufaniu, uczciwości, wzajemnym szacunku i rozumieniu ich potrzeb.
Obligation to its team members

Zobowiązanie wobec członków zespołudążenie do tworzenia cenionego środowiska pracy, które zapewni każdemu członkowi zespołu poczucie przynależności i umożliwi rozwijanie swoich talentów oraz poczucie satysfakcji i dumy z bycia częścią Cortex.

Awans i wynagrodzenie będą ustalane indywidualnie lub w odniesieniu do zespołu, z uwzględnieniem stabilności ekonomicznej Cortex.
Determination
Determinacja globalna konkurencja gospodarcza będzie zachętą do osiągnięć indywidualnych i zespołowych. Promowanie staranności i determinacji, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia celów firmy. Dokonywanie tego przy jednoczesnym zachowaniu etyki zawodowej, właściwym zarządzaniu zasobami intelektualnymi i osiąganiu różnorodnych celów.