Makro-geometria naszych implantów stomatologicznych pozwala na mniejsze opracowanie kości i większe zachowanie tkanki kostnej, co skutkuje wprowadzeniem implantu z dużym momentem obrotowym, lepszą stabilnością pierwotną i bardziej przewidywalnym współczynnikiem skuteczności zabiegu, przy dowolnej technice chirurgicznej: dwuetapowej, jednoetapowej, bezpośredniej wymianie i natychmiastowym wszczepieniu po implantacji.
 
Mikro-geometria implantów stomatologicznych Cortex zwiększa 4-krotnie powierzchnię implantu, umożliwiając lepszą przyczepność włókien fibrynowych i poprawiając przewodnictwo kostne powierzchni implantu. Kilka projektów konstrukcji implantów stomatologicznych zapewnia rozwiązania dla każdego rodzaju kości we wszystkich rodzajach ostatecznych uzupełnień protetycznych.